Català  |   Castellano

Impermeabilització de lloses de cimentació

serveis_6_1g

En els casos en que el nivell freàtic estigui per sobre de la cota de la llosa de cimentació, s’haurà de procedir a la impermeabilització de la mateixa.

Un dels sistemes més innovadors i funcionals és el de l’empolvorat de la llosa amb morters osmòtics els quals no afectaran per rés la duresa ni acabat de la mateixa, però si que li proporcionaran una estanquitat total.

Aquest sistema té la capacitat de regenerar fissures de fins a 0.3 mm, i és totalment compatible amb el formigó i el ciment Portland.

Es recomana que la fissuració màxima prevista sigui de 0.2 mm, i extremar els processos d’execució i curat de la llosa de supressió.

 

serveis_6_2g

 

serveis_6_3g