Català  |   Castellano

Impermeabilització d’ascensors, arquetes

serveis_7_1g

Sovint degut al nivell freàtic o escorrenties d’aigua ens trobem filtracions als fossats d’ascensor de les finques, les quals comporten una parada general dels mateixos i els conseqüents problemes als veïns, ja que no en poden fer ús durant un període indeterminat de temps.

A NOHIPLOU realitzem la impermeabilització total d’aquest espais en un temps ràpid, per tal d’ocasionar les mínimes molèsties, però sempre tenint en compte d’assegurar la total estanquitat a curt i llarg termini.

serveis_7_2g

serveis_7_3g