Català  |   Castellano

la nostra responsabilitat: 10 anys de garantia.

L'objectiu de NOHIPLOU és solucionar els entrebancs que generen els punts crítics de cada obra, ràpidament i amb el mínim cost econòmic i mediambiental possible.
Els equips tècnics-mecànics i la infraestructura de treball que disposem a NOHIPLOU, són els necessaris i més adequats per qualsevol aplicació a qualsevol lloc, per dificultat que tingui o que l'obra requereixi.
En les diferents aplicacions sempre utilitzem com a matèries primeres els millors productes de les marques més reconegudes que hi ha al mercat, fonamentant les nostres aplicacions a nivell freàtic en els “sistemes Vandex”

Serveis: