Català  |   Castellano

Política de privacitat

NOHIPLOU, S.L. garanteix que les dades aportades pels clients no seran cedides mai, compartides o traspassades a cap empresa aliena.

Qualsevol usuari o client podrà exercir el seu dret de accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades.

En compliment de los disposat en la L.O.P.D. 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari queda informat de la existència d’un fitxer amb dades de caràcter personal, inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, que té la finalitat de la gestió de clients , essent responsable NOHIPLOU, S.L.

Igualment, l’usuari dona el seu consentiment per la introducció i tractament de les seves dades en aquest fitxer.

Si no hi ha manifestació expressa per la seva part, entenem que vostè no s’oposa a que NOHIPLOU, S.L., utilitzi les seves dades per dirigir-li ofertes comercials.

L’únic destinatari de les dades comunicades serà el responsable d’aquest fitxer.

Es posa en conociment del cedent que podrà en tot moment ejercir el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel.lació dirigint-se per escrit a:NOHIPLOU, S.l. c/ Triassa, 36 bxs – 17160 Anglès (Girona)