Català  |   Castellano

Humitats per capil.laritat

capilaritat

Per evitar aquestes filtracions que provenen de terra i pugen per envans, parets o murs, NOHIPLOU realitza injeccions de resines amb bases silicats les quals formaran una barrera indissoluble que evitarà la pujada a través dels capil·lars de la paret.

Un cop realitzats aquests treballs d’injecció, procedirem a repicar i reconstruir amb morters especials la zona afectada, recuperant així a l´edifici el seu aspecte anterior.