Català  |   Castellano

Avís legal

1. El contingut d’aquest lloc web: texts, imatges, documents, etc. (en endavant contingut) son propietat de NOHIPLOU, S.L. i està protegit per las lleis de propietat intel·lectual.

2. L’ús no autoritzar pot violar les lleis de propietat intel·lectual, propietat industrial, drets personals, drets de publicitat i de comunicació, llei de competència i altres regulacions.

3. No està permès modificar, distribuir, transmetre, reenviar o usar el contingut d’aquest lloc web sense el permís escrit de NOHIPLOU, S.L

4. NOHIPLOU, S.L. no és responsable de l’ús que vostè en pugui fer de l’informació i serveis disponibles d’aquest lloc web, ni de possibles infraccions de drets de tercers que puguin cometre per persones que no pertanyin a NOHIPLOU, S.L.

5. NOHIPLOU, S.L. queda exempta de responsabilitat respecta als continguts oferts per altres pàgines a les que s’enllacin mitjançant qualsevol sistema de híper-enllaç.

6. No està permès l’ús dels serveis que NOHIPLOU, S.L ofereix per la distribució d’informació de caràcter ofensiu, obscè, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, ni qualsevol tipus d’invitació a la comissió d’un delicte o que atempti contra dignitat de les persones, NOHIPLOU, S.L cooperarà en la mesura de les seves possibilitats, si es requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents a la identificació de persones responsables d’aquells continguts que violin la llei.

7. NOHIPLOU, S.L. adverteix que l’ús que vostè faci del lloc web i de l’informació aquí continguda, és exclusivament de la seva responsabilitat, i no garanteix que determinades operacions, enllaços o tractaments puguin ocasionar la visualització de continguts que puguin ferir la seva sensibilitat o provocar danys.

8. L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquest avís legal, tenint que cessar en el seu ús immediatament si no accepta algun d’ells.

9. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web, és regiran exclusivament pel dret espanyol, essent els jutjats i tribunals de Girona, els únics competents. Per qualsevol informació addicional sobre aquest avis legal, contacti amb nosaltres.

10.Dades de l’empresa i titular del domini: NOHIPLOU, S.L. amb CIF B55172373 i amb domicili a carrer Triassa, 36 bxs del municipi d’Anglès (Girona), és el titular de la presenta pàgina web, operant amb el domini d’internet: nohiplou.cat.