Català  |   Castellano

Cordó de bentonita

serveis_13_1g

La junta que formen la llosa de cimentació amb els murs estructurals en tot el perímetre de l’obra, és un punt previsible de possibles filtracions d’aigua.

És per aquest motiu i per evitar danys, que és col·loca un perfil hidro-expansiu de 20 x 5 o 20 x 10 amb una o dues tirades, depenent del gruix de la llosa de formigonat o del nivell freàtic existent.

Aquest perfil al entrar en contacte amb l’aigua s’expandeix fins a un 200%.

 

serveis_13_2g

 

serveis_13_3g